Bestel je cadeautjes vóór 20/12 voor tijdige levering. Bestellingen na die datum worden verzonden na ons kerstverlof, vanaf 2/01/2024.

home
categorieën
winkelmand
account
menu

Privacy Policy

Om ervoor te zorgen dat we uw bestelling op het door u opgegeven adres kunnen bezorgen, hebben wij uw gegevens nodig. Vandaar dat via de website www.valpottery.be privacygevoelige gegevens (oftewel persoonsgegevens) worden verwerkt. Val Pottery acht een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wat we precies met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we deze nodig hebben, vertellen we u graag in deze privacyverklaring. Indien u na het lezen van ons privacybeleid vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice.

Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan ons privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Het meest actuele privacybeleid vindt u steeds terug op onze website www.valpottery.be. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 14-02-2022.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die binnen de privacywetgeving werden opgesteld. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonlijke gegevens verwerken. Dit kan u terugvinden in deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen (bv.: een logistieke partner) die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, af te schermen of over te dragen. Alsook uw recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, als de toestemming de juridische grondslag is waarop de verwerking is gebaseerd.

Val Pottery gevestigd te Stormestraat 142, 8790 Waregem, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Dit zijn onder meer uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, klantnummer, bestelgeschiedenis en surfgedrag.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website valpottery.be verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit gebeurt onder andere wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact opneemt met onze klantendienst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door uzelf worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het oog op de verwerking ervan.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld uw naam- en adresgegevens wanneer iemand een cadeau rechtstreeks naar u wilt verzenden. Ook kunnen wij gegevens verkrijgen van andere partijen, maar dit kan enkel indien u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Gegevens van kinderen

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Het gebruik van valpottery.be door klanten jonger dan 18 jaar is dus enkel toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Toegang account omgeving

Indien u op de website valpottery.be ervoor opteert een account aan te maken, kan u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kan instellen, opgeven en indien nodig, kan wijzigen. In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, en uw eventuele bedrijfsnaam en BTW-nr. Daarnaast worden ook uw bestelgeschiedenis en de gekozen afleveropties bewaard. Ook de door u opgegeven interesses worden opgeslagen, namelijk uw verlanglijstje en uw e-mailvoorkeuren.

Doeleinden

 • Verwerken van uw bestelling
  Indien u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u ervan op de hoogte te kunnen houden. Ook voor eventuele retours of reparaties hebben we deze gegevens van u nodig.

 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens. Alle betalingen gebeuren vanzelfsprekend binnen een beveiligde betaalomgeving. We maken hiervoor gebruik van mollie.com, een online betaalsysteem dat betalen makkelijker en flexibeler maakt.

 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij de gegevens die nodig zijn om de overeenkomst die u met ons hebt gesloten uit te voeren binnen de gestelde wettelijke termijn van 7 jaar.

 • Marketing (indien toestemming)
  Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
  Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, na uw toestemming, via e-mail marketing op de hoogte brengen van aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes van Val Pottery.

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan uitschrijven.

Gegevens voor win-acties

Bij deelname aan prijsvragen of win-acties vragen wij gegevens aan u, zoals uw naam, woonadres en/of e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de winactie te kunnen uitvoeren en de winnaar(s) bekend te maken.

Klantonderzoeken

We werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening zodat deze nog beter aansluit op jullie wensen. Daarom kan het zijn dat we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant-of marktonderzoek. Op deze manier helpt u mee aan de optimalisatie van onze webwinkel. Deelname aan een dergelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Hoelang de hieraan gekoppelde gegevens worden bewaard, varieert per onderzoek. Zodra het onderzoek definitief is afgerond, verwijderen we alle naar u herleidbare gegevens.

Publicatie

Uw klantgegevens worden door ons niet gepubliceerd.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Val Pottery en de partner. Een voorbeeld van een dergelijke partner is onze logistieke partner. Deze ontvangt van ons uw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres. Ze hebben deze informatie immers nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee kan u artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media account. valpottery.be krijgt geen toegang tot uw social media account. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven ook geen persoonsgegevens door aan derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen daartoe kan aanpassen.

Overheid

In sommige gevallen moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook kan het zijn dat de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik of kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Cookies

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen veel beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken, dit zowel op organisatorisch als op technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).
Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens klantenservice

Val Pottery
info@valpottery.be

Rechten die u kan uitoefenen m.b.t. uw gegevens

Recht op informatie
U heeft recht op een transparante en begrijpelijke uitleg over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. De uitgebreide uitleg over welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij ermee omgaan, kan u terugvinden in deze privacyverklaring.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen in de gegevens die wij van u verzamelen. U kan dit aanvragen via info@valpottery.be.

Recht op correctie
Indien uw persoonsgegevens onjuist of verouderd zijn en/of indien u ze wil laten aanvullen in geval van onvolledigheid, dan kan u dit 24/7 doen via uw account op onze website.

Recht om bezwaar te maken
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons heeft bezorgd in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Op deze manier kan u deze gegevens zelf bewaren in een database of in een database van een andere partij. De desbetreffende gegevens omvatten uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. U kan deze gegevens aanvragen via info@valpottery.be.

Recht op beperking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens wel mogen bewaren, maar niet gebruiken. Als u van mening bent dat dit van toepassing is, kan u contact met ons opnemen via info@valpottery.be.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben verzameld, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve die gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Neem daarvoor contact met ons op via info@valpottery.be. Daarnaast heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Privacy Commissie.

Vragen?

Zit u nog met vragen omtrent uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op via info@valpottery.be. We helpen u graag verder!